Cette partie du site est partiellement en néerlandais afin de faciliter la compréhension des élèves néerlandophones.

Dit deel van de site is voor een stuk in het Nederlands zodat de leerlingen de uitleg vlotter zouden begrijpen.

 

Ici vous apprendrez la conjugaison et l'emploi à partir d'un temps ou d'un mode.

Hier zal je de vervoeging en het gebruik van een tijd of een wijze leren.

Les huit temps et modes les plus employés sont:   Les temps ou modes plus avancés sont:
De acht meest gebruikte tijden en wijzen zijn:   De meer gevorderde tijden zijn:
l'indicatif présent (de tegenwoordige tijd)   le subjonctif présent (de aanvoegende wijs)
l'impératif (de gebiedende wijs)   le participe présent (het tegenwoordig deelwoord)
le passé composé (de voltooid tegenwoordige tijd)   les temps composés (de samengestelde tijden)
l'indicatif imparfait (de onvoltooid verleden tijd)   - le plus-que-parfait (de voltooid verleden tijd)
le futur simple (de toekomende tijd)   - le futur antérieur (de voltooid toekomende tijd)
le conditionnel présent (de voorwaardelijke wijs)   - le conditionnel passé (de voorwaardelijke wijs in het verleden)
le futur proche (de nabije toekomst)   la voix passive (de passieve vorm)
le passé récent (het recente verleden)   le passé simple (de verleden tijd)
     
Plus d'informations sur l'emploi des temps ...    
Meer info over het gebruik van de tijden ...    
L'accord du participe passé (de overeenkomst van het voltooide deelwoord)
L'emploi d'avoir ou de être au passé composé (het gebruik van "avoir" of "être" in de voltooid tegenwoordige tijd)    
L'emploi du passé composé ou de l'imparfait (het gebruik van de vtt of de ovt)    
L'emploi du subjonctif ou de l'indicatif (het gebruik van de aanvoegende wijs of de indicatief)    
L'emploi du participe présent (het gebruik van het tegenwoordig deelwoord)    
     
Pour vous aider...    
Om je te helpen ...    
Téléchargez le document: "Les terminaisons à retenir."    
Download het document: "De belangrijkste uitgangen voor het vervoegen van de werkwoorden."